Zakład Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych

www.zwmimp.ath.bielsko.pl

Obszar zainteresowań:

  • Badania podstawowe wytrzymałości części maszyn i urządzeń mechanicznych 

  • Obliczenia wytrzymałościowe z wykorzystaniem zintegrowanych pakietów MES 

  • Badania, pomiary laboratoryjne, ekspertyzy i konsulting w obszarze mechaniki stosowanej 

  • Analiza uszkodzeń i stateczności żurawi samojezdnych 

  • Badania, analizy i konstrukcja maszyn przepływowych oraz układów hydrauliki siłowej 

Pracownicy zakładu:

dr inż. Marek Pacutadiunkt33 82 79 360Email

dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH profesor 33 82 79 359 Email
prof. dr hab.inż. Marek Trombski profesor 33 82 79 250 Email
dr inż. Marek Pacut adiunkt 33 82 79 360 Email
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH profesor 33 82 79 235 Email
mgr inż. Mateusz Śliwka adiunkt Email
dr inż. Jerzy Kopeć adiunkt 33 82 79 360 Email
inż. Piotr Ficek laborant 33 82 79 217 Email