Zakład Projektowania Maszyn

www.pkm.ath.bielsko.pl

Obszar zainteresowań:

  • Współczesne metody projektowania typoszeregów maszyn i urządzeń

  • Zagadnienia kontaktowe rozwiązywane metodą elementów brzegowych i badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół zębatych

  • Zagadnienia normalizacji i optymalizacji w budowie maszyn 

  • Dynamika przekładni zębatych

Pracownicy zakładu:

Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu Email
dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH profesor 33 82 79 345 Email
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki profesor 33 82 79 248 Email
dr inż. Piotr Danielczyk adiunkt 33 82 79 342 Email
dr inż. Marek Praszkiewicz adiunkt 33 82 79 302 Email
dr inż. Jacek Rysiński adiunkt 33 82 79 352 Email
dr inż. Krzysztof Augustynek adiunkt 33 82 79 360 Email
dr inż. Andrzej Urbaś adiunkt 33 82 79 360 Email
dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH profesor 33 82 79 342 Email
dr inż. Jerzy Marszałek adiunkt 33 82 79 352 Email
mgr inż. Ryszard Klecki mechanik 33 82 79 352 Email