Zakład Mechatroniki

www.mechatronika.ath.bielsko.pl

Obszar zainteresowań:

  • Dynamika i sterowanie maszyn i urządzeń 

  • Badania jakości dynamicznej regulacji oraz stateczności maszyn

  • Wykorzystanie sterowników PLC w układach automatyki 

  • Systemy monitorowania i wizualizacji SCADA

  • Badania drgań maszyn i urządzeń

  • Badania kinetostatyczne maszyn

Pracownicy zakładu:

dr hab. inż Jacek Kłosiński, prof. ATH profesor 33 82 79 226 Email
dr inż. Arkadiusz Trąbka adiunkt 33 82 79 226 Email
dr inż. Jarosław Janusz adiunkt 33 82 79 361 Email
dr inż. Marcin Sidzina adiunkt 33 82 79 361 Email
mgr inż. Ewa Bebek wykładowca 33 82 79 361 Email
mgr inż. Marcin Pawlik asystent 33 82 79 361 Email
mgr inż. Adam Jabłoński asystent 33 82 79 361 Email
mgr inż. Andrzej Góral starszy
programista
33 82 79 361 Email