Zakład Inżynierii Materiałowej

Obszar zainteresowań:

  • Dobór materiałów konstrukcyjnych do aplikacji przemysłowych 

  • weryfikacja poprawności procesów obróbki materiałów metalicznych oraz ich wdrażanie – obróbka cieplna, cieplno-chemiczna, technologie wytwarzania żeliwa wysokojakosciowego (sferoidalnego, ADI, SiMo), nanoszenie powłok antykorozyjnych, itp. 

  • Ocena materiałów i wyrobów ze stopów żelaza, metali nieżelaznych pod względem struktury i podstawowych własciwosci mechanicznych 

  • Badania nad materiałami przeznaczonymi na podłoża dla Inżynierii Tkankowej 

  • Badania nad materiałami dla zastosowań medycznych

Pracownicy zakładu:

dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk prof. ATH profesor 33 82 79 363 Email
dr hab. inż. Izabella Rajzer prof. ATH profesor 33 82 79 363 Email
dr inż. Wojciech Skotnicki adiunkt 33 82 79 363 Email