Pracownicy KPBM

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH
Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu Email
dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH profesor 33 82 79 359 Email
prof. dr hab.inż. Marek Trombski profesor 33 82 79 250 Email
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH profesor 33 82 79 235 Email
dr inż. Marek Pacut adiunkt 33 82 79 360 Email
mgr inż. Mateusz Śliwka asystent Email
dr inż. Jerzy Kopeć adiunkt 33 82 79 360 Email
inż. Piotr Ficek laborant 33 82 79 217 Email
Zakład Mechatroniki
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Kłosiński, prof. ATH
Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu Email
dr hab. inż Jacek Kłosiński, prof. ATH profesor 33 82 79 226 Email
dr inż. Arkadiusz Trąbka adiunkt 33 82 79 226 Email
dr inż. Jarosław Janusz adiunkt 33 82 79 361 Email
dr inż. Marcin Sidzina adiunkt 33 82 79 361 Email
mgr inż. Ewa Bebek wykładowca 33 82 79 361 Email
mgr inż. Adam Jabłoński asystent 33 82 79 361 Email
mgr inż. Marcin Pawlik asystent 33 82 79 361 Email
mgr inż. Andrzej Góral starszy
programista
33 82 79 361 Email
Zakład Projektowania Maszyn
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu Email
dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH profesor 33 82 79 345 Email
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki profesor 33 82 79 248 Email
dr inż. Piotr Danielczyk adiunkt 33 82 79 342 Email
dr inż. Marek Praszkiewicz adiunkt 33 82 79 302 Email
dr inż. Jacek Rysiński adiunkt 33 82 79 352 Email
dr inż. Krzysztof Augustynek adiunkt 33 82 79 360 Email
dr inż. Andrzej Urbaś adiunkt 33 82 79 360 Email
dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH profesor 33 82 79 342 Email
dr inż. Jerzy Marszałek adiunkt 33 82 79 352 Email
mgr inż. Ryszard Klecki mechanik 33 82 79 352 Email
Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik: dr hab. inż Dariusz Jędrzejczy prof. ATHk
Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu Email
dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk prof. ATH profesor 33 82 79 363 Email
dr hab. inż. Izabella Rajzer prof. ATH profesor 33 82 79 363 Email
dr inż. Wojciech Skotnicki adiunkt 33 82 79 363 Email