Oferta badawcza

Katedra Podstaw Budowy Maszyn posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę zapewniającą wysoki poziom prowadzonych badań. Oferta badawcza została przygotowana przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych oraz prac badawczo-rozwojowych realizowanych na potrzeby przemysłu.

Nasza oferta badawcza obejmuje:

 • Projektowanie przekładni zębatych oraz ich typoszeregów.
 • Projektowanie urządzeń mechanicznych (transportu wewnętrznego, ochrony środowiska i inne).
 • Badanie i obliczanie zmęczeniowe elementów i zespołów maszyn.
 • Opracowywanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego.
 • Komputerowe symulacje i analizy konstrukcji za pomocą pakietów MES (Ansys, MSC Nastran, Ideas).
 • Analiza strukturalna w zakresie liniowo-sprężystym.
 • Analiza nieliniowa (nieliniowości geometryczne oraz materiałowe, z uwzględnieniem czasu, zagadnienia kontaktowe, wyboczenie).
 • Analiza modalna oraz drgania wymuszone.
 • Obliczenia dynamiczne przy wymuszeniach zdeterminowanych i losowych.
 • Optymalizacja topologiczna części maszyn
 • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji z uwzględnieniem algorytmów optymalizacji klasycznej.

Przykładowe prace badawcze, szkoleniowe i rozwojowe wykonane przez KPBM :

AVIO Polska:
Realizacja projektu Dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników dla potrzeb przedsiębiorstwa zaawansowanej technologii. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

AF Seko Bielsko-Biała
Organizacja autoryzowanego centrum szkoleniowego: Programowanie i obsługa sterowników PLC i robotów przemysłowych.

FPM S.A. Mikołów
Poprawa trwałości i wytrzymałości części młynów wentylatorowych do węgla.

Bulten – Finnveden Polska S.A :
Analiza przyczyn wysokotemperaturowego zużywania się elementów pieca hartowniczego oraz ocena efektów ulepszania cieplnego.

Hutchinson Poland:
Badania materiałowe narzędzi stosowanych w procesie produkcyjnym.

BELOS Bielsko-Biała:
Analiza złączy elektroenergetycznych.

SPETECH
Badanie elementów stanowiska do weryfikacji uszczelek wielokrawędziowych w połączeniach śrubowo-kołnierzowych.

OBR MiR Redor a obecnie CMG KOMAG :
– Opracowanie metodyki badań oraz dokumentacji konstrukcyjnej zespołów napędowych, współpraca w ramach wykonywania projektów urządzeń do oczyszczalni ścieków.
– Opracowanie metodyki badań oraz dokumentacji konstrukcyjnej zespołów napędowych.
– Wyznaczanie parametrów stanu dla diagnostycznego modelu uszkodzenia przekładni zatarciem z aktywnym układem eksploatacyjnym.

Zakład Techniczno-Produkcyjny Paks’D
Analiza drgań podłogi w miejscu posadowienia maszyny pomiarowej.

GE Power Controls
Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills – Wyznaczenie czasu realizacji transakcji wymiany danych w rozproszonych systemach sterowania czasu rzeczywistego z uwzględnieniem technologii IT w oparciu o model sieciowy Klient-Serwer.

Centrum Inżynieryjne S.C.
Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills – Opracowanie bazy wiedzy – wydajnego systemu komunikacyjno-archiwizującego służącego do archiwizacji i obróbki danych z systemu wizyjnego”

AGAMON S.C. – w trakcie
Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills – Modernizacja oprogramowania maszyny pomiarowej wraz z elementami automatyki przy wykorzystaniu programowalnych sterowników przemysłowych”

EnerSys Bielsko-Biała
Analiza złączy zaciskowych.

Wiromet S.A.
Konstrukcja nowej 5-nurnikowej pompy. Analiza wytrzymałościowa elementów składowych pompy. Wskazówki do zmiany konstrukcji.

Evatronix S.A.
Współpraca w rozwijaniu technologii inżynierii odwrotne. Wdrożenie technoloii skanowania skanerem laserowym oraz skanerem na światło białe.

Polmotors Sp. z o.o.
Współpraca w ramach zastosowania inżynierii odwrotnej do rekonstrukcji tłoczków. Zastosowanie zaawansowanych systemów CAD w projektowaniu narzędzi tłoczących.

FEH PONAR – WADOWICE S.A.
Przeprowadzenie badań przepływowych łopatkowej pompy wyporowej średniej wielkości, wyprodukowanej przez PONAR Wadowice.

ELWO-Pszczyna
Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przyczyn uszkodzeń młotków strzepywaczy pyłu.

Fabryka Pił i Narzędzi „Globus” Wapienica.
Analiza jakości wkładek wykonanych z węglików spiekanych.